Nah, nah, nah, nah nah nah….

Nah, nah, nah, nah nah nah… Nah nah nah nah, hey you sued, so pay Apple 2 million pounds in court fees.

Nah, nah, nah, nah nah nah… Nah nah nah nah, hey you were rude, Now put our music on iTunes to recoop your loss.

Nah, nah, nah, nah nah nah… Nah nah nah nah, buy this tune, for just 99 cents

hey hey hey hey hey hey Jobs you rule!